کمیته عوارض بیمارستانی و تحلیل ریشه خطا مورخ 21/04/1397

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کمیته عوارض بیمارستانی و تحلیل ریشه خطا در روز پنجشنبه مورخ 21/04/1397 با حضور معاونت محترم درمان بیمارستان فوق تخصصی امید، جناب آقای دکتر محمودرضا عسگری، مدیریت داخلی بیمارستان جناب آقای جعفریمنش، مسئولین محترم واحد بهبودکیفیت و تمامی سرپرستاران و سوپروایزران و مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان امید برگزار گردید...

 

 

>>> اشتراک گذاری مطلب از طریق شبکه های اجتماعی
 

منو