کارگاه بازآموزی توجیهی پرسنل مورخ 10/04/97

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزار کننده : مسئول محترم کنترل عفونت سرکار خانم میرشفیعی

گروه هدف: کلیه پرسنل بیمارستان

عنوان آموزش این کارگاه اصول پایه کنترل عفونت و حقوق گیرندگان خدمت و آموزش مهارتهای ارتباطی و همچنین آموزش 9 راه حل ایمنی بیمار به پرسنل بود.

 

 

 

>>> اشتراک گذاری مطلب از طریق شبکه های اجتماعی
 

منو